Tag: Chứng minh thư

“Chứng minh thư” cho sản phẩm mỹ nghệ

Như vậy, việc sao chép mẫu mã sản phẩm trong ngành thủ công mỹ nghệ trở thành chuyện “cơm bữa” và được giải quyết nội bộ giữa các doanh nghiệp trong ngành với nhau. “Chỉ khi có ảnh hưởng quá