Tag: kế hoạch

Cách đối diện với tình huống bất ngờ trong kinh doanh

Đào tạo các kỹ năng là hoạt động cần thiết và ít tốn kém nhất trong quá trình chuẩn bị cho các tình huống khần cấp. Quan trọng hơn, trang bị các kiến thức này sẽ giúp mọi người tự