Tag: lãnh đạo

Cách biến nhân viên của bạn thành ‘siêu nhân viên’

Nhân viên có thể biện hộ cho sai sót của mình vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc họp huấn luyện. Để giải quyết việc này, hãy nhắc lại nhận xét hay câu nói mà nhân viên tưởng là