Tag: laptop

Tận hưởng tốc độ Wi-Fi nhanh gấp đôi hiện nay, lên đến 8Gbps

Liên Minh Wi-Fi cho rằng WiGig sẽ đủ mạnh để hỗ trợ VR, video 4K và stream nội dung trên smartphone hoặc laptop đến màn hình TV lớn. Ngoài ra, công nghệ này cũng có thể được sử dụng ở