Tag: phỏng vấn

Tìm kiếm nhân tài trong… 30 phút

Phải xác định, phỏng vấn là dịp để người tuyển dụng nghe, quan sát, phân tích và kết nối. Vậy nên, trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cần dành thời gian để ứng viên có thể tìm hiểu thêm