Tag: quản trị nhân sự

Tìm kiếm nhân tài trong… 30 phút

Phải xác định, phỏng vấn là dịp để người tuyển dụng nghe, quan sát, phân tích và kết nối. Vậy nên, trước khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cần dành thời gian để ứng viên có thể tìm hiểu thêm

Cách biến nhân viên của bạn thành ‘siêu nhân viên’

Nhân viên có thể biện hộ cho sai sót của mình vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc họp huấn luyện. Để giải quyết việc này, hãy nhắc lại nhận xét hay câu nói mà nhân viên tưởng là