Tag: vốn doanh nghiệp

Vốn cho doanh nghiệp: Không chỉ từ ngân hàng

Để xử lý những vấn đề này, trước hết cần phải tìm mọi cách giảm chi tiêu công… Cũng cần dựng hàng rào kỹ thuật với quy chuẩn an toàn cao nhằm siết chặt hoạt động ngân hàng, thậm chí